முதுகு வலிக்கு முத்தான உடனடி நிரந்தர தீர்வு , மருந்து தேவையில்லை எளிய பயிற்சி போதும் உடனடி நிவாரணம்.

8 மாதம் கழித்து இயற்கை உணவு உலகத்தின் அடுத்த படைப்பாக முதுகுவலிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கப்போகும் இந்தப்படைப்பை உங்களுக்கு அளிப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். சிறியவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரிடமும் இருக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சினையான முதுகு வலிக்கு உடனடித் தீர்வு அளிக்க கூடிய வகையில் நம் சித்தர்கள் பாடல் ஒன்று அறியப்பெற்றோம். பாடல் படித்து முடித்த பின் முதுகு வலிக்கு இப்படி ஒரு பயிற்சியா என்று ஆச்சர்யம் தான் மேலிட்டது.

இந்தப்பயிற்சி செய்ய எந்த ஆசிரியரும் ஒரு தேவையில்லை, இதற்கு என்று தனியாக நேரம் எல்லாம் ஓதுக்க வேண்டாம் நாம் தூங்கும் போதே செய்யலாம். இவ்வளவு மணி நேரம் தான் செய்ய வேண்டும் என்ற எந்தக்கட்டுப்பாடும் இல்லை. எந்த உபகரங்கணளும் தேவையில்லை. நாம் அறியப் பெற்ற பாடலை வைத்து படம் ஒன்று வரைந்தோம். படம் 1-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. யாருக்காக இந்தப்பாடல் வருகிறது என்று பார்த்தால் அரசர்களுக்கும், அமைச்சர்களுக்கும் , கணக்கு வழக்கு பார்க்கும் நபர்களுக்கும் கூடவே உட்கார்ந்த இடத்தில் வேலை செய்யும் நபர்களுக்காகவும் இந்தப் பயிற்சியை செய்ய சொல்லியுள்ளனர்.

படம் 1

சோதனை முயற்சியாக முதுகு வலி உள்ள கணினியில் வேலை செய்யும் இரண்டு நபர்களிடம் இந்தப்பயிற்சியை கூறி அவர்களிடம் 9 நாட்கள் கழித்து இதனால் பயன் ஏதும் இருக்கிறாது என்று பார்த்து சொல்லுங்கள் என்று கூறினோம். கூடவே ஒரு கண்டிசனும் போட்டோம்  கண்டிப்பாக 9 நாட்களும் தினமும் தவறாது இந்தப் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் என்று. அவர்களும் அப்படியே 9 நாட்களும் செய்திருக்கின்றனர். 9 நாட்கள் முடிந்த பின் இரண்டு பேரும் நம்மிடம் தனித்தனியாக தொடர்பு கொண்டு முதுகுவலி சுத்தமாக இல்லை என்றும், சிறிய அளவு வலி கூட இப்போது முதுகில் இல்லை என்றும் கூறினர். விரைவில் அவர்களின் பேட்டி நம் தளத்தில் வெளிவரும், முதுகுவலி உள்ள நபர்கள் இமெயில் மூலம் இந்தப்பயிற்சி எப்படி செய்வது என்று கேட்டால் அவர்களுக்கு இமெயில் மூலம் பதில் அனுப்பப்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.

2,140 responses to this post.

  1. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  2. Good Morning Sir, I Have Back pain, so Kindly send it to my email sir

    Like

    மறுமொழி

  3. SIR
    PLEASE SEND HOW EXCERCISE TO RELIEVE THE BACK PAIN
    REGDS
    ANNAMALAISAMY

    Like

    மறுமொழி

  4. can you send this mode of exercise for back ache

    Like

    மறுமொழி

  5. Sir,
    I am interested to know about the exercise to relieve the back pain.

    Like

    மறுமொழி

  6. Please send the solution for back pain my dear friend………….

    Like

    மறுமொழி

  7. Dear Sir,

    Please send this details to my email

    Like

    மறுமொழி

  8. please send me back pain relief details to my mail.

    Like

    மறுமொழி

  9. sir

    please send me the demo and details of back pain relieving excercise

    Like

    மறுமொழி

  10. Sir,
    Please send me the back pain exercise, sugar medicine and cholestrl medicine.
    singh

    Like

    மறுமொழி

  11. sir please share the exercise.
    Thanks
    Raja

    Like

    மறுமொழி

  12. please share me the exercise…

    Like

    மறுமொழி

  13. Please send me the details of excercise

    Like

    மறுமொழி

  14. Please send me the instructions to mail.
    I’m also following the natrual foods for morning and night…

    Like

    மறுமொழி

  15. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  16. PLEASE GUIDE ME TO GET RID OF BACK PAIN AS I AM DOING A SITTING JOB FOR MORE THAN 3 DECADES

    Like

    மறுமொழி

  17. please email me the method of this exercise – Balakumar

    Like

    மறுமொழி

  18. sir,
    i am working in computer for a long day, if u send the particualrs to me its very useful for me to get relief from the back pain.

    thanking you,

    Like

    மறுமொழி

  19. sir please share the exercise.
    Thanks

    Like

    மறுமொழி

  20. kindly send me more details to my email id sarvar07@gmail.com

    Like

    மறுமொழி

  21. Please send me the detail of “How to follow the exercise”. I have pain last 2-3 years because of computer work. Please send me the details and help me.

    Like

    மறுமொழி

  22. Sir,
    Please send how exercise to relieve the back pain.
    With regards
    celinmalathi

    Like

    மறுமொழி

  23. முதுகுவலிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கப்போகும் இந்தப்படைப்பை ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  24. முதுகுவலிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கப்போகும் இந்தப்படைப்பை ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  25. please send your details to my email

    Like

    மறுமொழி

  26. Sir,
    I am interested to know about the exercise to relieve the back pain.

    Like

    மறுமொழி

  27. please send medicine for back pain

    g.sundaravel

    Like

    மறுமொழி

  28. please give me the details about the relief in back pain and sugar treatment. Thanks

    Like

    மறுமொழி

  29. Please email me the solution for my backache. I’m suffering from this pain for past 10 years.

    Like

    மறுமொழி

  30. I have not received the details on my email so far.

    Like

    மறுமொழி

  31. Sir, Please send the remedy for back paid & also for diaetics.

    Anandan

    Like

    மறுமொழி

  32. Sir,

    Please send the remedy for back pain and also diabetes.

    Like

    மறுமொழி

  33. Pls send me the solution for back pain. Thank you.

    Like

    மறுமொழி

  34. முதுகுவலிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கப்போகும் இந்தப்படைப்பை ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  35. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  36. hi send me the solution

    Like

    மறுமொழி

  37. தயை கூர்ந்து எனக்கும் மெயில் செய்யவும்

    Like

    மறுமொழி

  38. முதுகுவலிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கப்போகும் இந்தப்படைப்பை ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  39. Sir, I have also back pain. Please send me the details

    Like

    மறுமொழி

  40. Kindly send Back pain excerises

    Thank you

    Like

    மறுமொழி

  41. Dear Sir,

    Please send me the details of this exercise

    Thanks

    Like

    மறுமொழி

  42. please send me sugar control detail

    Like

    மறுமொழி

  43. Dear Sir,

    Pl. give the solution for this post. I am working in computer for the past 15 years. It is very useful for me and also my friends.

    Like

    மறுமொழி

  44. pls send me the tips to my email .id
    Thanks
    anbu

    Like

    மறுமொழி

  45. Please send me to my mail address

    Like

    மறுமொழி

  46. Please send the remedy for back pain and also diabetes.
    By Amulu

    Like

    மறுமொழி

  47. Pls send me the solution for back pain. Thank you.

    Like

    மறுமொழி

  48. HI, PLease send it to my email

    Like

    மறுமொழி

  49. ஐயா தயவு செய்து முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  50. iyya enakku intha muraiyi sollavum

    Like

    மறுமொழி

  51. hi sir , i want the medicne of pails problem @one thing this site was very useful ,thank you

    Like

    மறுமொழி

  52. please send the details for back pain …………. thank u

    Like

    மறுமொழி

  53. sir

    please send the details

    thanks

    Like

    மறுமொழி

  54. Dear Sir

    Please send that solution.

    Regards
    S.Prakash

    Like

    மறுமொழி

  55. sir

    please send the back pain solution.

    Thanks
    Regards
    S.Praksah

    Like

    மறுமொழி

  56. sir

    please send the details for me.

    Regards
    S.Prakash

    Like

    மறுமொழி

  57. Dear sir,
    Pls forward to my email id..Tks!.

    Ramesh kannan

    Like

    மறுமொழி

  58. Sir,

    Kindly send me the details to come out from this backpain problem.

    Thanks
    rajesh

    Like

    மறுமொழி

  59. Good performance. Pls. keep it up. This is useful for our people.

    R. Venki
    Namakkal

    Like

    மறுமொழி

  60. This site is use full to all

    Like

    மறுமொழி

  61. Kindly send the details to my mail id.

    Like

    மறுமொழி

  62. Dear sir

    Please send me the steps to follow for backpain and BP

    Like

    மறுமொழி

  63. ஐயா தயவு செய்து முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  64. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  65. Sir,please send me the details to my mail..

    Like

    மறுமொழி

  66. ஐயா,

    என்னுடைய மின்ன்னஞ்சலுக்கு தகவலை அனுப்ப வேண்டுகிறேன்,

    நன்றி
    சரவணன்

    Like

    மறுமொழி

  67. Posted by Hameed Mirsha on ஜனவரி 9, 2012 at 10:16 பிப

    ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  68. Posted by Hameed Mirsha on ஜனவரி 9, 2012 at 10:17 பிப

    send me the details

    Like

    மறுமொழி

  69. please send the details for back pain. thank you

    Like

    மறுமொழி

  70. Posted by சரவணன் on ஜனவரி 13, 2012 at 4:04 பிப

    கடந்த 3 மாதங்களாக நான் முதுகு வலியால் அவதிபட்டுகொண்டிருகிறேன், தவ்வு செய்து எனக்கு உங்களின் செய்முறையை அனுப்பிவைக்கவும்

    Like

    மறுமொழி

  71. எனது உடல் மெலிந்தது
    எவ்வாறு எனது உடல் எடையை அதிகரித்து உடல் தோற்றம் பெருவது
    என எனக்கு பதில் அளிக்கவும்

    Like

    மறுமொழி

  72. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  73. thanks your useful message please send full detals in backpain execasie beasuce am since one year vear sad for my spinel guard sir plea help me thanking u

    Like

    மறுமொழி

  74. please send the exercise procedure to me…

    Like

    மறுமொழி

  75. முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  76. Good Morning Sir, I Have Back pain, so Kindly send it to my email sir

    Like

    மறுமொழி

  77. I did not get the medicine details till now. can you please send sir?

    Like

    மறுமொழி

  78. Dear Sir,

    I have back pain for the last six years. Kindly send me the exercise method through email.

    Thanka & Best Regards

    Like

    மறுமொழி

  79. please send the exercise details for back pain

    Like

    மறுமொழி

  80. please send the exercise details for back pain

    Like

    மறுமொழி

  81. I have back pain for the last six years. Kindly send me the exercise method through email.
    B

    Like

    மறுமொழி

  82. pls send the excercise

    Like

    மறுமொழி

  83. send me the exercise details… Thank you…

    Like

    மறுமொழி

  84. I need detail for back pain.

    Like

    மறுமொழி

  85. please send the exercise details for back pain

    Like

    மறுமொழி

  86. I am also facing the back pain problem for the past one year Kindly send the
    exercise metod pl treat us urgently

    Radhakrishnan.P

    Like

    மறுமொழி

  87. Dear Sir,

    please send the back pain solution.

    Thanks
    Regards

    Sundar

    Like

    மறுமொழி

  88. Sir,
    I am interested to know about the exercise to relieve the back pain.

    Like

    மறுமொழி

  89. Posted by Mrs. Raji Nagarajan on மார்ச் 10, 2012 at 5:47 பிப

    please send me the demo and details of back pain relieving exercise

    Raji

    Like

    மறுமொழி

  90. Sir,
    pl send email how to do this exercise

    Like

    மறுமொழி

  91. முதுகுவலிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கப்போகும் இந்தப்படைப்பை ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்

    Like

    மறுமொழி

  92. sir,

    Please send the details for back pain

    Like

    மறுமொழி

  93. How can I get the details? Pls tell the details

    Like

    மறுமொழி

  94. sir pls send the exercise details

    Like

    மறுமொழி

  95. pi.me this exersice and sugar medicine

    Like

    மறுமொழி

  96. pl.send me this back bone exersice and sugar medicine

    Like

    மறுமொழி

  97. Posted by Mahendran Natarajan on மார்ச் 28, 2012 at 10:09 பிப

    முதுகுவலிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கப்போகும் இந்தப்படைப்பை, எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    நன்றி
    மகேந்திரன்

    Like

    மறுமொழி

    • Posted by Mahendran Natarajan on ஏப்ரல் 5, 2012 at 7:47 பிப

      Thanks for your help, really it was helpful to me, my back pain was gone nowadays and herewith I have included two url’s for
      natural medicines found in our earth. I guess, this will be helpful for the users who want to know about natural madicines.
      Thanks,
      Mahendran

      Like

      மறுமொழி

  98. kINDLY SEND THE DETAIL FOR BACK PAIN TO MY EMAIL ID.
    REGARDS

    Like

    மறுமொழி

  99. Sir, can you refer any natural food or medicine to reduce my belly(thopai kuraivatharku any medicine ore exercise) It will be helpful to lots of people. eagerly waiting for your reply.
    Regards.G.Thyagarajan

    Like

    மறுமொழி

  100. Please send the exercise for back pain to my mil id also you have any medicine for cervical spondiloysis please send the treatment method to my mail id savisivu@gmail.com

    Like

    மறுமொழி

  101. Sir, Please send me the excercise for back pain.

    Like

    மறுமொழி

  102. I Have Back pain, so Kindly send the exercise details to my email id.Thank you.
    my mail id.

    Like

    மறுமொழி

  103. Sir, kindly let me know the practice for MUTHUKU VALLI, thank you very much

    Like

    மறுமொழி

  104. hi can you send this mode of exercise for back ache….

    Like

    மறுமொழி

  105. sir, let me know the practice for back pain please send details to my email id.
    Thanks, Raj prasad

    Like

    மறுமொழி

  106. Good Morning Sir, I Have Back pain, so Kindly send it to my email sir

    Like

    மறுமொழி

  107. please send the practice for back pain to my email id.
    thanks , S.Raj prasad

    Like

    மறுமொழி

  108. kindly send me the sollution

    Like

    மறுமொழி

  109. sir,இந்தப்பயிற்சி எப்படி செய்வது

    Like

    மறுமொழி

  110. Sir,
    I am interested to know about the exercise to relieve the back pain.

    Like

    மறுமொழி

  111. Sir, Please send me the excercise for back pain.

    Like

    மறுமொழி

  112. o.k. send details in my email

    Like

    மறுமொழி

  113. Pls Send Me Back pain tips sir…

    Like

    மறுமொழி

  114. Pls send Me Back Pain tips for my mail ID Sir….

    Like

    மறுமொழி

  115. pls send me the details sir

    Like

    மறுமொழி

  116. Posted by Sinquiline Richard on ஏப்ரல் 30, 2012 at 6:02 பிப

    Sir,
    I am interested to know about the exercise to relieve the back pain. pls send me the method of exercise. I have back pain for 2 years.

    Like

    மறுமொழி

  117. Posted by plz send Sir, I am interested to know about the exercise to relieve the back pain. on மே 5, 2012 at 10:36 பிப

    Sir,
    I am interested to know about the exercise to relieve the back pain.

    Like

    மறுமொழி

  118. Posted by amutha on மே 6, 2012 at 9:41 முப

    iyaa எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  119. iyaa எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  120. plz sir! send the instructions to my mail id ……..
    thanks in advance….

    Like

    மறுமொழி

  121. arumaiyaana site.

    Like

    மறுமொழி

  122. Posted by Rajaaa mohamed amin on ஜூன் 3, 2012 at 1:17 பிப

    என்னக்கு தங்களின் முதுகு வலி மருந்து தேவை.தங்கள் தயவு செய்து என்னுடையா இமெயில் அட்ரசுக்கு பதில் அனுப்பவும்.

    Like

    மறுமொழி

  123. Posted by S.Mohana Priya on ஜூன் 4, 2012 at 2:17 பிப

    Sir please the exercise for back pain to my email id…

    Like

    மறுமொழி

  124. Posted by செநதில் குமார் பா on ஜூன் 17, 2012 at 3:55 பிப

    வணக்கம். நீண்ட நேரம் கணினி முன்னர் அமர்ந்து பணி செய்பர்களாதலால் எனக்கும், உடன் பணி புரியும் ஒருசிலரும் முதுகு வலியால் வருந்துகிறோம். சித்தர்கள் அருளிய உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் மூலிகை மருந்துகள் இருப்பின் தயவு செய்து எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.
    நன்றியுடன்.
    செந்தில் குமார்.
    சேலம்.

    Like

    மறுமொழி

  125. Posted by vanithagovindaraju on ஜூன் 29, 2012 at 6:13 பிப

    முதுகுவலிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கப்போகும் இந்தப்படைப்பை, எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  126. PLEASE GUIDE ME TO GET RID OF BACK PAIN AS I AM DOING A SITTING JOB FOR MORE THAN 3 DECADES

    Like

    மறுமொழி

  127. I am interested to know about the exercise to relieve the back pain.

    Like

    மறுமொழி

  128. Posted by vanithagovindaraju on ஜூலை 2, 2012 at 10:32 பிப

    I have not received the details on my email so far.

    Like

    மறுமொழி

  129. MAIL ME THE DETAILS

    Like

    மறுமொழி

  130. pls send me more details, thanking you

    Like

    மறுமொழி

  131. Posted by Mohan kumar J on ஜூலை 10, 2012 at 11:56 முப

    முதுகுவலிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கப்போகும் இந்தப்படைப்பை, எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  132. Sir, Please send me the backpain excercise details , my mail id given here…
    Thanks

    Like

    மறுமொழி

  133. Posted by sivaperumal on ஜூலை 22, 2012 at 8:33 முப

    sir,
    Please send me the backpain excercise details ,
    Thanks

    Like

    மறுமொழி

  134. Posted by manikandan on ஜூலை 22, 2012 at 1:50 பிப

    அய்யா வணக்கம், தயவுசெய்து எனக்கு அந்த உடற்பயிற்சியினை எனது ஈமெயில்
    முகவரிக்கு அனுப்பி தாருங்கள். மகத்தான தொண்டினை செய்து வரும் தாங்கள் நீடுடி
    வாழ ஆண்டவனிடம் பிராத்திக்கிறேன். mani368@gmail.com

    Like

    மறுமொழி

  135. can you please send the backpain excercise details

    Like

    மறுமொழி

  136. Dear Sir,

    Please send me the exercise details

    Like

    மறுமொழி

  137. Sir,
    Please send me the backpain excercise details
    Thanks

    Like

    மறுமொழி

  138. அய்யா வணக்கம், தயவுசெய்து எனக்கு அந்த உடற்பயிற்சியினை எனது ஈமெயில்
    முகவரிக்கு அனுப்பி தாருங்கள். மகத்தான தொண்டினை செய்து வரும்

    Like

    மறுமொழி

  139. ஐயா தயவு செய்து முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  140. Sir, Please send me the details -Senthil

    Like

    மறுமொழி

  141. please send me the details to my mail

    Like

    மறுமொழி

  142. Dear Sir,
    Please send me the details of the exercises because i have am travelling continuously
    i have back pain.
    Thanks with regards,
    J.Lawrrence.

    Like

    மறுமொழி

  143. please send me back pain relief details to my mail.

    Like

    மறுமொழி

  144. Posted by thamilarasan r on ஓகஸ்ட் 2, 2012 at 1:41 பிப

    ஐயா தயவு செய்து முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  145. ஐயா தயவு செய்து முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  146. sir please sen me the details of back pain excise

    Like

    மறுமொழி

  147. ஐயா முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  148. Please send this medicine to me. Thanks in advance.

    Like

    மறுமொழி

  149. sir/madam, please send the procedures in step by step.

    thanks,

    Like

    மறுமொழி

  150. Posted by s.senthil kumar on ஓகஸ்ட் 21, 2012 at 1:05 பிப

    Sir, pls send me the exercise for back pain relief.
    Thank u
    Senthil
    Tiruppur

    Like

    மறுமொழி

  151. i need it for my sister.pl send it.

    Like

    மறுமொழி

  152. ஐயா தயவு செய்து முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  153. sir/madam, please send the procedures in step by step

    Like

    மறுமொழி

  154. plese send exercise details

    Like

    மறுமொழி

  155. Dear Sir, Please email me the details for the back pain.My sister who is 55yrs is suffering from back pain for many many years.I am sure your help will relieve her from this pain.
    GOD BLESS YOU FOR YOUR WONDERFUL SERVICE.

    Like

    மறுமொழி

  156. Sir/madam, I have back pain so, kindly send it to my email.

    Thankyou.Tamil…

    Like

    மறுமொழி

  157. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  158. sir,please send me the details about removal of backpain

    Like

    மறுமொழி

  159. goodmorning sir, please send the procedures in step by step

    Like

    மறுமொழி

  160. வணக்கம். நீண்ட நேரம் கணினி முன்னர் அமர்ந்து பணி செய்பர்களாதலால் எனக்கும், உடன் பணி புரியும் ஒருசிலரும் முதுகு வலியால் வருந்துகிறோம். சித்தர்கள் அருளிய உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் மூலிகை மருந்துகள் இருப்பின் தயவு செய்து எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

    Like

    மறுமொழி

  161. Goodmorning sir, please send me the solutions for back pain. exercise steps, Thank you.

    Like

    மறுமொழி

  162. sir,
    kindly, back pain exercises details

    Thanking you.

    Like

    மறுமொழி

  163. ஐயா தயவு செய்து முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  164. Dear sir,
    Please email me the exercise!
    Thanks

    Like

    மறுமொழி

  165. Sir, Please send me the mail about backpain exercises

    Thank You!

    Like

    மறுமொழி

  166. kindly send the exrcise steps and details

    Like

    மறுமொழி

  167. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  168. ஐயா தயவு செய்து முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  169. ஐயா தயவு செய்து முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  170. சித்தர்கள் அருளிய உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் மூலிகை மருந்துகள் இருப்பின் தயவு செய்து எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

    Like

    மறுமொழி

  171. Dear Sir,
    please e-mail the exercise.Thanks

    Like

    மறுமொழி

  172. Sir,

    I am instrested to know about this excise because i am riding vehicle past 12 years and am getting back pain, please send the details.

    Regards
    Senthil Kumar

    Like

    மறுமொழி

  173. Dear Sir,

    Please email me the exercise for the back pain to my email
    Also a kind request is there any exercise for neck and upper shoulder pains as well.

    Thanks,
    Chandru.

    Like

    மறுமொழி

  174. Please send me the Medicine … daily day, im riding bike and cant able to sleep because of back pain. please help and send me the medicine. thanks

    Like

    மறுமொழி

  175. Hi Sir,
    Please send me the back-pain exercise details. Thank you.

    Like

    மறுமொழி

  176. Hello Sir,

    I have back-pain, so kindly send it to my email sir.

    Thanks

    Like

    மறுமொழி

  177. Please send me the Medicine … daily , im riding bike and cant able to sleep because of back pain. please sent me the exceresise detail

    Like

    மறுமொழி

  178. Dear sir, please send me the treatment method.
    Thanks very much.

    Like

    மறுமொழி

  179. Dear Sir,
    please e-mail for back pain excersise.
    Thanks

    Like

    மறுமொழி

  180. sir

    Pls send Back Pain Exercise to my Email

    Regards

    Muthuraman.G

    Like

    மறுமொழி

  181. please send me the details and thanks in advance

    Like

    மறுமொழி

  182. PLEASE SEND ME THE PRACTICAL DETAILS

    Like

    மறுமொழி

  183. please send me the mail

    Like

    மறுமொழி

  184. please mail me the excercise..

    Like

    மறுமொழி

  185. kindly send me exercise details ,thank you

    Like

    மறுமொழி

  186. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்

    Like

    மறுமொழி

  187. Can you please mail me the exercise details. Thanks in advance.

    Like

    மறுமொழி

  188. please send me details treatment
    for high pressure

    Like

    மறுமொழி

  189. please send mudhugu vali excersize to my mail Id
    thank you

    Like

    மறுமொழி

  190. Please send mail that song & practical position to relieve from Back Pain.
    ஐயா எனக்கு முதுகு வலிக்குண்டான தீர்வை எனது மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்…

    Like

    மறுமொழி

  191. sir this is very useful others please send the details about the execise.thanks

    Like

    மறுமொழி

  192. ஐயா,
    தயவுசெய்து எனக்கு அந்த உடற்பயிர்சி விபரங்களை அனுப்பவும்.
    நன்றி,
    கதிரவன்

    Like

    மறுமொழி

  193. Please send mail that song & practical position to relieve from Back Pain.
    ஐயா எனக்கு முதுகு வலிக்குண்டான தீர்வை எனது மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்…
    இதோ எனது மின்னஞ்சல்:

    Like

    மறுமொழி

  194. Please send the note for me, thanks

    Like

    மறுமொழி

  195. sir,please send me the details about removal of backpain

    Like

    மறுமொழி

  196. Aiyaa,
    please send me the medicine details, by email.

    Like

    மறுமொழி

  197. pl send exercise details to me

    Like

    மறுமொழி

  198. please send the exercise details for back pain

    Like

    மறுமொழி

  199. PLEASE SEND EXERCISE DETAILS FOR ALL PEOPLES

    Like

    மறுமொழி

  200. KINDLY SEND ME DETAILS.

    Like

    மறுமொழி

  201. Please send the details for doing the excersice for getting relief from back pain.

    Like

    மறுமொழி

  202. For the back pain I need your excersice details.

    Like

    மறுமொழி

  203. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  204. Please send the exercise for me. Suffering from severe back pain for long time.

    Like

    மறுமொழி

  205. சார் எனக்கு இந்த உடற்பயிற்சி பற்றி தயவு செய்து அனுபும்மாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்
    இப்படிக்கு
    செந்தில்

    Like

    மறுமொழி

  206. kindly send the details

    Like

    மறுமொழி

  207. pls send me the exercise details.

    Like

    மறுமொழி

  208. kindly send me the details

    Like

    மறுமொழி

  209. Posted by ananthapadmanapan on நவம்பர் 16, 2012 at 9:39 பிப

    please send the xrcise and details

    Like

    மறுமொழி

  210. Aiyaa,
    Nan “Disc Prolapse” prachanayal kadandha oru madhamaga iduppu matrum kaal valiyal avadhippadugiren. Enakku indha udarpayirchi muraiyai anuppavum.
    Nandri.
    Vinayagam.T

    Like

    மறுமொழி

  211. Sir,
    I am interested to know about the exercise to relieve from back pain.

    Like

    மறுமொழி

  212. Dear sir
    Iam daily travelling by bike more than 60 kmtrs. I was affected by back pain . so please mail me.

    Like

    மறுமொழி

  213. Please send me the details how to do this exercise?

    Thanks
    Manikandan

    Like

    மறுமொழி

  214. kindly forward the details of the exercise so that I can advise my mother in law and also for my own sake. Thanks.

    Like

    மறுமொழி

  215. sir please send the exercise image my mail id

    Like

    மறுமொழி

  216. Sir,
    I am interested to know about the exercise to relieve the back pain.

    Like

    மறுமொழி

  217. Posted by ஆனந்த் on நவம்பர் 25, 2012 at 11:35 பிப

    Iya, en min anjal mugavarikku muthugu vali theerkkum sigichai murailyai arul koorndhu annuppi vaikkavu, Nandi Iya…

    Like

    மறுமொழி

  218. ஐயா,
    தயவு செய்து முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்.

    Dear Sir,
    Please send me the details of this exercise

    Thanks

    K.Kanathasan.

    Like

    மறுமொழி

  219. Kindly send me the details for backpain relief
    Thanking you
    S Saravanakumar

    Like

    மறுமொழி

  220. please send the details to my mail Id

    Like

    மறுமொழி

  221. It is very fine, my brother is suffered same,send e mail plese
    M.selvadurai

    Like

    மறுமொழி

  222. சார் எனக்கு இந்த உடற்பயிற்சி பற்றி தயவு செய்து அனுபும்மாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்
    இப்படிக்கு M.SELVADURAI

    Like

    மறுமொழி

  223. sir please send me a mail about the exercise to relieve from back pain.

    Like

    மறுமொழி

  224. அய்யா
    எனது நண்பர் நவமணி என்பவர் இரண்டு வருட்ங்க்ளுக்கு முன்பாக தென்னை
    மரத்தில் இருந்து விழுந்துவிட்டார்
    தற்போது இடுப்புக்கு கீழே உணர்வு இல்லாமல் இருக்கிறார் திருமண்மாகாதவர் இதற்கு மருந்து உள்ளதா தயவுசெய்து தெரிவிக்கவும்
    நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  225. Sir,
    please mail me the details to my email.

    Like

    மறுமொழி

  226. Hi, Please send me more details on how to perform this exercise. Thank you !

    Like

    மறுமொழி

  227. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  228. ஐயா!
    எனது மகன்(வயது 38) ஆபிஸில் வேலை பார்க்கிறார். அவருக்கு கடுமையான முதுகு வலி உள்ளது. டாக்டரிடம் கேட்டதில் அவருக்கு vitamin-D குறைபாடு இருப்பதால், எலும்புகளுக்கு Calcium சரியாக கிடைக்காத காரணத்தால், எலும்புகளும்,Musclesம் வலுவிழந்து விட்டதாகக் கூறுகிறார். இதற்கு எளிய மருந்தினை தயவு செய்து அனுப்பித் தரவும். மகன் தற்போது வெளி நாட்டில் வேலை செய்கிறார்.
    நன்றி.
    குலசை சுல்தான்

    Like

    மறுமொழி

  229. The best exercise without medicine.It is a boon for every one.
    kindly send me the details as to how to do the exercise

    Like

    மறுமொழி

  230. PLEASE SEND ME THE DETAILS OF EXERCISE FOR BACK PAIN

    Like

    மறுமொழி

  231. Please send me the detalis

    Like

    மறுமொழி

  232. kindly send me the details

    Like

    மறுமொழி

  233. ஐயா,

    இது போல் கழுத்து வலிக்கு மருந்து இருந்தால் நானும் எனக்கு அனுப்பிவைக்கவும்.

    நன்றி
    அன்புடன்
    ரியாஸ்

    Like

    மறுமொழி

  234. Sir,
    Pl send the exercise details and pl give the treatment details for snoring.

    Like

    மறுமொழி

  235. Sir, I Have Back pain, so Kindly send it to my email sir

    Like

    மறுமொழி

  236. pls send me the details for BACK PAIN remedy for my mail id.
    thanks
    p.m.kesavamoorthi.
    tirupur.

    Like

    மறுமொழி

  237. Sir kindly provide the exercise (kumar_ins@yahoo.com)

    Like

    மறுமொழி

  238. pls send me method for backpain relief

    Like

    மறுமொழி

  239. Sir,
    please mail me the details to my email.

    Like

    மறுமொழி

  240. sir send me the details

    Like

    மறுமொழி

  241. Please email me the exercise details …thank you!!!

    Like

    மறுமொழி

  242. Sir enaku mutuku valikana pairchiai thayavu seithu en mailku anupavum.

    Like

    மறுமொழி

  243. please email the exercise to me

    Like

    மறுமொழி

  244. Sir,
    please mail me the details to my email sir.

    Like

    மறுமொழி

  245. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்

    Like

    மறுமொழி

  246. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  247. plz send excercise details

    Like

    மறுமொழி

  248. Thanks, please mail me the details to my email

    Like

    மறுமொழி

  249. Posted by Sundari Bala on ஜனவரி 7, 2013 at 12:09 பிப

    Dear Sir,
    Please email the exercise

    Like

    மறுமொழி

  250. Im working as a computer operator.. i have pain in my back.. so please send the medicine to my mail

    Like

    மறுமொழி

  251. plz send the detail to my mail my father have this problem and am also plz

    Like

    மறுமொழி

  252. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்

    Like

    மறுமொழி

  253. சார் எனக்கு இந்த உடற்பயிற்சி பற்றி தயவு செய்து அனுபும்மாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்

    Like

    மறுமொழி

  254. sir, please mail this exercise

    Like

    மறுமொழி

  255. please send us medicine details for sugar and exercise for back pain
    R.Renuka

    Like

    மறுமொழி

  256. Dear sir
    Please send the excerise details for back pain, iam system worker,
    awaiting your reply,

    thank U

    Like

    மறுமொழி

  257. Kindly send the details

    Like

    மறுமொழி

  258. Sir please send me the details.

    Like

    மறுமொழி

  259. முதுகுவலிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கப்போகும் இந்தப்படைப்பை ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  260. ஐயா எனக்கு முதுகு வலிக்குண்டான தீர்வை எனது மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்…

    Like

    மறுமொழி

  261. Dear sir,
    please send me the excerise details to my email

    Like

    மறுமொழி

  262. pls send me the details

    Like

    மறுமொழி

  263. Posted by sangeetha kamal on ஜனவரி 23, 2013 at 10:07 பிப

    i m suffering from severe back pain for 8 months after delivery.. pls help me for relief,,

    Like

    மறுமொழி

  264. Dear Sir,
    please send me my e-mail the exercise.Thanks

    Like

    மறுமொழி

  265. please send me remady for back pain and details about the exercise Thanking you Sir

    Like

    மறுமொழி

  266. Posted by Jakir Hussain on ஜனவரி 24, 2013 at 2:00 பிப

    Please send me the detail of “How to follow the exercise”. because of computer work. Please send me the details and help me

    Like

    மறுமொழி

  267. Posted by Anis Simon.C on ஜனவரி 25, 2013 at 8:47 பிப

    Sir, I have back pain. Please send me the Exercise details…

    Like

    மறுமொழி

  268. Posted by G.Parasuraman on ஜனவரி 28, 2013 at 2:47 பிப

    Sir,
    I am interested to know about the exercise to relieve from back pain.

    Like

    மறுமொழி

  269. Dear Sir,
    please e-mail the exercise.Thanks

    Like

    மறுமொழி

  270. அய்யா,

    எனக்கு சில வருடங்களாக முதுகு டிஸ்க் பிரசினை உள்ளது. நான் இந்த உடற்பயிர்சியை செயல்லமா?
    செயல்லாம் என்றால் அருள் கூர்ந்து உடர்பயிர்சி விபரங்களை அனுப்பி தரவும்.

    நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  271. Sir,
    please mail me the details to my email.

    Like

    மறுமொழி

  272. plz send exercise details, thank U. your site very useful for all generation & i more interest in sidhars

    Like

    மறுமொழி

  273. HI, Please send me also. thanks

    Like

    மறுமொழி

  274. please send me the exercise details

    Like

    மறுமொழி

  275. அன்புடையீர்,
    வணக்கம். தங்கள் தளம் முழுவதும் படித்தேன்.
    சித்த வைத்தியத்தினால், எனது ஏழு மாத குழந்தையின் தீராத சளி, கபம், போக்க முடியுமா?
    எந்த ஆங்கில மருத்துவத்திற்கும், இயற்கை வைத்தியத்திற்கும் கட்டுப்படவில்லை.
    உங்கள் தொடர்பு மின்னஞ்சல் மற்றும் தொலைபேசி எண்ணைத் தாருங்கள.
    அன்புடன்
    ஜஸ்டின் ஜோஸ்

    Like

    மறுமொழி

  276. ஐயா, தங்களது தளத்தை இன்றுதான் (04/02/2013) முதன் முதலாக பார்வையிட்டேன். தாங்கள் தயவு செய்து முதுகுவலிக்கு மருந்து மற்றும் செயல்முறை பயிற்சி பற்றி அனுப்பி வைக்கவும்.

    நன்றிகள்!

    ஜிஆர்ஜி.

    Like

    மறுமொழி

  277. ஐயா ,முதுகுவலி பயிற்சி மற்றும் மருந்தினை அனுப்பி வைக்கவும்.நன்றி
    என் தாயார் முதுகு வலியால் மிகுந்த வேதனை படுகிறார்.

    Like

    மறுமொழி

  278. Dear Sir,

    please send the e-mail for this exercise.

    Your articles very useful for us. Please update more information.

    Like

    மறுமொழி

  279. Sir, Please send me the exercise method. My friend’s mother is suffering from back pain.

    Like

    மறுமொழி

  280. please send me backpain excercise pictures thank you Jabarullah

    Like

    மறுமொழி

  281. please send me backpain excercise pictures and also i am having neck pain ,this will help?

    Like

    மறுமொழி

  282. அய்யா

    முதுகு வலிக்கு பயிற்சி செய்ய வேண்டிய குறிப்பை எனக்கு அனுப்பி தர முடியுமா?

    அன்புடன்

    சரவணா

    Like

    மறுமொழி

  283. ஐயா எனக்கு இமெயில்
    செய்யவும about back pain. Thanks.

    Like

    மறுமொழி

  284. Posted by அன்பரசு on பிப்ரவரி 7, 2013 at 4:26 பிப

    ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  285. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்

    Like

    மறுமொழி

  286. pls send me the back pain relief exercise details
    thanks

    Like

    மறுமொழி

  287. Dear sir send the formula to prepare the medicine. Thanks in advance

    Like

    மறுமொழி

  288. Dear sir,

    Kindly send the detailed exercise for me

    Like

    மறுமொழி

  289. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும். நன்றி.

    Like

    மறுமொழி

  290. Please send me the back pain exercise

    Like

    மறுமொழி

  291. dear sir,
    please send detailed exercises to do for me. your earliest reply will be highly appreciated.

    Like

    மறுமொழி

  292. plz send a mail to me also

    Like

    மறுமொழி

  293. Sir,

    Please Send me how to do this exercise for backpain and I am also having neckpain sometimes.

    Ali

    Like

    மறுமொழி

  294. மதிபிர்குரிய ஜயா எனக்கு கடந்த ஜந்து வருடங்களாக இடுப்பு ,முதுகு வலி யால் அவதி படுகின்றேன் என்ன மாதிரி யான பயற்சி மேற்கொள்ளவேண்டும் என்று தயவு செய்து தெரியபடுத்தவூம். நன்றி வணக்கம் . கே.மோகன்

    Like

    மறுமொழி

  295. Dear Sir,
    please send the e-mail for this exercise.

    Like

    மறுமொழி

  296. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்

    Like

    மறுமொழி

  297. I am having back pain sir, Please send me the details. Thanks for your service sir.

    Like

    மறுமொழி

  298. lease send the e-mail for this exercise.
    Your articles very useful for us.

    Like

    மறுமொழி

  299. pls send me the details

    Like

    மறுமொழி

  300. Sir Please send me the details thanks

    Like

    மறுமொழி

  301. Dear Dr.sir, Pls mail me the details.

    Like

    மறுமொழி

  302. Sir, Please send me this to my mail id

    Like

    மறுமொழி

  303. Dear sir,
    Please send me the details of exercise.
    Thanks,
    K.subramanian.

    Like

    மறுமொழி

  304. dear sir,
    please send detailed exercises to do for me. your earliest reply will be highly appreciated.

    Like

    மறுமொழி

  305. Please send the details for how to do the excersice.

    Like

    மறுமொழி

  306. Sir,

    Please mail me about this topic.

    Like

    மறுமொழி

  307. Pl. send me the exercise for Back pain. I am working in computer for the past 5 years. If you have any exercise for Knee pain, that also very helpful to us.

    Like

    மறுமொழி

  308. Sir, Can u send the details to me?

    Thanks

    Like

    மறுமொழி

  309. kindly send me the exercise & also for slimming the tummy and weigh tloss

    Like

    மறுமொழி

  310. sir please send exercise detailes
    thankyou very much

    Like

    மறுமொழி

  311. Posted by A.Mohideen Abdul Khader. on பிப்ரவரி 26, 2013 at 4:20 பிப

    It is wonderful to relive back pain through simple exercise.KIndly send the method of
    exercise tomy email please.

    Like

    மறுமொழி

  312. Kindly send me the details of this exercise since I”m suffering from back pain due to nature of my work. Thanks, Dinesh.

    Like

    மறுமொழி

  313. Posted by முருகன் on பிப்ரவரி 27, 2013 at 3:10 முப

    தயவு செய்து மின்னஞ்சலில் பயிற்சி முறையை எனக்கு அனுப்பவும்.

    Like

    மறுமொழி

  314. Please tell me the sugar medicine for my husband

    Thanks and regards

    Like

    மறுமொழி

  315. iT IS VERY USEFUL WEBSITE

    Like

    மறுமொழி

  316. Please tell me the exercise and sugar medicine through my email please.

    Like

    மறுமொழி

  317. Pls pls pls mail send to me sir pls…

    Like

    மறுமொழி

  318. Dear Sir,
    please e-mail the exercise for my mailThanks

    Like

    மறுமொழி

  319. Helo sir, naan sirppa velai seigiren. enakku 20 natkalaga mudhugu vali naraga vedhanayaga ulladhu. neengal padathil kanpithadhu padham eppadi mun pakkam vrum. vilakkamaga mail anuppungal

    Like

    மறுமொழி

  320. , i Need ,Please send me the exercise details .

    Like

    மறுமொழி

  321. Please Mail me for joint pain for my uncle. Age is 60+ Kindly help me………………

    Like

    மறுமொழி

  322. முதுகுவலிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கப்போகும் இந்தப்படைப்பை, எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  323. pl send the demo and details of back pain relief to my email.

    Like

    மறுமொழி

  324. thanks for your sharing 🙂

    Like

    மறுமொழி

  325. please send that details for back pain

    please send mobile number also sir

    Like

    மறுமொழி

  326. Please mail me the details

    Like

    மறுமொழி

  327. pl send details

    Like

    மறுமொழி

  328. please send me the excercise details.

    Like

    மறுமொழி

  329. please sent me the excercise details to my id

    Like

    மறுமொழி

  330. Please send the details for how to do the excersice.

    Like

    மறுமொழி

  331. please send that details for back pain

    Like

    மறுமொழி

  332. Dear Sir,

    I am glad to see that there is a cure for back pain. I am suffering from back pain since many years, as my job makes me to sit & work for long hours, got this back pain. Please send me more details on how to cure back pain with the exercises.

    Will be very grateful for the help.

    Thanks.

    Like

    மறுமொழி

  333. sir good evening pls send me exercise methods for back pain cure

    Like

    மறுமொழி

  334. Dear Sir,
    Send me an e-mail

    Like

    மறுமொழி

  335. please send that details for back pain

    Like

    மறுமொழி

  336. ஐயா நானும் கணினியில் பணி புரியும் நபர் தான், எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  337. ir good evening pls send me exercise methods for back pain cure

    Like

    மறுமொழி

  338. please send that details for back pain

    Like

    மறுமொழி

  339. Please send me the method of exercise Sir.

    Like

    மறுமொழி

  340. pl send the exercise details

    Like

    மறுமொழி

  341. உங்களுடைய தளம் மிகவும் பயனுல்லதாக இருக்கிறது
    தயவு செய்து என் மின்அஞ்சலுக்கு பயிற்சி முறை பற்றி அனுப்பி வைக்கவும்

    Like

    மறுமொழி

  342. Kindly send me the details of this exercise

    Like

    மறுமொழி

  343. thanks i have i have receive your mail thank u sir

    Like

    மறுமொழி

  344. ஐயா தயவு செய்து முதுகுவலிக்கு உண்டான தீர்வை எனக்கு அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  345. Dear Sir,
    Around 1 month I have severe back pain, my work is like sitting continously in chair around 8 hrs daily. kindly send me the exercise details.

    Like

    மறுமொழி

  346. Sir,
    I am interested to know about the exercise to relieve the back pain.

    Like

    மறுமொழி

  347. Sir,
    I am interested to know about the exercise to relieve the back pain.

    Like

    மறுமொழி

  348. can you send to my email id

    Like

    மறுமொழி

  349. Sir , please send முதுகுவலி பயிற்சி .

    Like

    மறுமொழி

  350. Posted by Mohamed Faizal on ஏப்ரல் 6, 2013 at 3:19 பிப

    pls send full details about this excerise

    Like

    மறுமொழி

  351. Sir please send முதுகுவலி பயிற்சி .

    Like

    மறுமொழி

  352. i have received medicne formula for sugar. Thank you very much sir.

    and i am struggling backpain over 10 years. I met one accident after that i have problem back pain. please send medicine /execise to my mail id .

    Like

    மறுமொழி

  353. Please send the details for how to do the excersice.

    Like

    மறுமொழி

  354. Sir please send exercise methods for back pain cure

    Like

    மறுமொழி

  355. very good please send to my id also back pain

    Like

    மறுமொழி

  356. Please send me the email details as to exercise for Back pain

    Like

    மறுமொழி

  357. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  358. please tell me the exercise for back pain

    Like

    மறுமொழி

  359. sir please give the medicine for me.thank u sir.

    Like

    மறுமொழி

  360. Kindly, Send me the steps to releif from the back pain
    Thank you

    Like

    மறுமொழி

  361. Muthugu valid pair hi anupavum pls

    Like

    மறுமொழி

  362. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்…. pl… help…

    Like

    மறுமொழி

  363. எனக்கு பல வருடங்களாக தீராத முதுகு வலி பிரச்சினை உள்ளது. தயவு செய்து எனக்கு நிரந்தர தீர்வுக்கு பயிற்சியை அனுப்பவும். ஏற்கனவே மெயில் பண்ணினேன்.

    Like

    மறுமொழி

  364. Posted by P.Prema Selvakumar on ஏப்ரல் 23, 2013 at 6:30 பிப

    please sent the back pain excercise. sir enathu annan kuthikal valiyal avathipadukirar. velai seiyumpolutho allathu nadakkumpolutho entha pirachanaiyum illai. aanal sirithu neram amarnthirunthu vitto allathu paduthirunthu vitto elunthal oru 2 nimidangkalukku nadakka siramapadukirar . itharku ethavathu marunthu irunthal sollunkalen. alopathy treatment ethuvum kaikodukkavillai

    Like

    மறுமொழி

  365. SIR
    PLEASE SEND HOW EXCERCISE TO RELIEVE THE BACK PAIN
    REGDS

    vijai

    Like

    மறுமொழி

  366. Sir Very Very thanks, I have received your back pain exercise and sugar Medicine that are very useful to us .

    Like

    மறுமொழி

  367. send me the details pls

    Like

    மறுமொழி

  368. Posted by sundarrajan on மே 1, 2013 at 2:44 பிப

    Kindly send me back pain cure deails. Thank you.

    Like

    மறுமொழி

  369. Posted by sundarrajan on மே 1, 2013 at 2:54 பிப

    Kindly send me that details. Thank you.

    Like

    மறுமொழி

  370. Posted by சுரேஷ்குமார் N on மே 5, 2013 at 9:29 முப

    ஐயா என் அம்மாவுக்கு கடந்த 1 வருடமாக கடுமையான இடுப்பு வலி உள்ளது. அவரின் வயது சுமார் 40 ஆகலாம். என் அம்மாவின் இடுப்பு வலிக்கு தீர்வு கூறவும்… நன்றி ஐயா… உங்கள் பதிலை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறேன்…

    Like

    மறுமொழி

  371. Posted by krishnamoorthi on மே 6, 2013 at 2:59 பிப

    Please send me the email details to exercise for Back pain

    Like

    மறுமொழி

  372. Posted by saravanan R on மே 6, 2013 at 3:02 பிப

    SIR
    PLEASE SEND HOW EXCERCISE TO RELIEVE THE BACK PAIN.
    My wife has attend the cesarean delivery before three year’s back .For that the doctor injected in the spinal cord. So now my wife is suffring a lot of pain when a travle or laying in the floor. so please send the details to my E – Mail Id.

    Like

    மறுமொழி

  373. please send the mudhuku vali exercise details

    Like

    மறுமொழி

  374. Posted by Suganya on மே 7, 2013 at 12:21 பிப

    எனக்கும் மெயில் செய்யவும்

    Like

    மறுமொழி

  375. Posted by Mahenthran on மே 7, 2013 at 4:49 பிப

    Muthuku valiku marunthu sollunka

    Like

    மறுமொழி

  376. Posted by Balabadrinathan on மே 7, 2013 at 8:31 பிப

    Pl. give the solution for this post. I am working in computer for the past 15 years. It is very useful for me and also my friends.

    Like

    மறுமொழி

  377. Posted by muthupandian8 on மே 10, 2013 at 10:35 முப

    Please send the mail to me

    Like

    மறுமொழி

  378. Posted by Kalyan Raman on மே 10, 2013 at 3:32 பிப

    Please send me the exercise for Back Pain and also for Vericose vain medicine. Thanks, Kalyan Raman

    Like

    மறுமொழி

  379. Posted by Dr.M.Suresh on மே 10, 2013 at 7:22 பிப

    Please send me Details

    Like

    மறுமொழி

  380. Posted by karthikeyan on மே 11, 2013 at 4:01 பிப

    Sir,

    please send the exercise details

    karthikeyan

    Like

    மறுமொழி

  381. Pls send excercice details

    Like

    மறுமொழி

  382. Posted by karthic on மே 14, 2013 at 1:15 பிப

    kindly mail me that excersise…

    Like

    மறுமொழி

  383. Sir,last I had an accident. from that onwards I have severe backpain. I cannot sit for long time. Please send me the exercise details.

    Like

    மறுமொழி

  384. Posted by A,A,Mohammad Haseem on மே 15, 2013 at 11:37 பிப

    naan mikavum koluththawan. enakku kattayam indha execerise panna wendum.

    Like

    மறுமொழி

  385. ple send me to backpain exercise

    Like

    மறுமொழி

  386. Please send me the exercise details.

    Like

    மறுமொழி

  387. Posted by R.Vijayalakshmi on மே 24, 2013 at 9:57 பிப

    Respected Sir,

    I am working in the IT industry,due to this iam having neck and shoulder pain for 6 years.some sounds are coming in neck.

    Could you please provide some medical tips for me?

    Thanks & Regards,
    R.Vijayalakshmi.

    Like

    மறுமொழி

  388. Posted by sivakumar on மே 26, 2013 at 11:37 முப

    எனக்கும் முதுகு வலிக்கான பயிற்சியை அனுப்பவும்.. நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  389. Can you please send the details to my id

    Like

    மறுமொழி

  390. Posted by brindha on மே 28, 2013 at 12:27 பிப

    SIR
    PLEASE SEND HOW EXCERCISE TO RELIEVE THE BACK PAIN
    REGARDS
    brindha

    Like

    மறுமொழி

  391. Posted by Krishna on மே 28, 2013 at 2:41 பிப

    Sir, Please mail me the back pain exercise.. heavy back pain for me…. Thanks

    Like

    மறுமொழி

  392. Sir, I Have Back pain, so Kindly send it to my email sir

    Like

    மறுமொழி

  393. Posted by Mohideen on மே 29, 2013 at 5:39 பிப

    Please Send Me Exercisi Details Please

    Like

    மறுமொழி

  394. Please send full details about this exercise

    Thanks,
    Dhana

    Like

    மறுமொழி

  395. Please send full details about this exercise.

    Thanks,
    Dhana

    Like

    மறுமொழி

  396. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள். எனக்கு முதுகில் அறுவை சிகிச்சை செய்யபட்டுள்ளது..

    Like

    மறுமொழி

  397. Posted by Sasikala Devi.V on ஜூன் 4, 2013 at 10:54 முப

    sir Please tell me how can I do this exercise , I have back pain for the past one year . Thank You Sir

    Like

    மறுமொழி

  398. Sir, my wife is having back pain. Please send me the email details as to exercise for Back pain

    Like

    மறுமொழி

  399. pls send back pain exercise & medicine my mail id sir.

    Like

    மறுமொழி

  400. Sir,

    Please send me how to exercise for back pain…i entered the E mail below…

    Your help is highly valued…

    Like

    மறுமொழி

  401. ples send me the mail essasice for my bak paine

    Like

    மறுமொழி

  402. Posted by monickam natarajan on ஜூன் 6, 2013 at 5:24 பிப

    Dear Sir,
    Please send me the details as to exercise for Back pain

    Like

    மறுமொழி

  403. Posted by meenakshi sundaram on ஜூன் 7, 2013 at 8:58 பிப

    I request you to send the exercise to me at the earliest.

    Like

    மறுமொழி

  404. Posted by selvadkumar on ஜூன் 11, 2013 at 9:19 முப

    Sir,

    Please share this to mu mail id.. Because i have back and neck pain due to gym exercise… So i am expecting mail from you

    Like

    மறுமொழி

  405. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை னக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  406. Please send me the email details as to exercise for Back pain,very useful all people

    Like

    மறுமொழி

  407. Posted by syed raja mohamed on ஜூன் 11, 2013 at 11:57 பிப

    ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  408. Posted by j.senthilkumar on ஜூன் 13, 2013 at 2:43 முப

    முதுகுவலிக்கு நிரந்தர தீர்வாக இருக்கப்போகும் இந்தப்படைப்பை ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  409. please send me solution for backpain im suffering for 15 years.

    Like

    மறுமொழி

  410. Sir,

    please send the exercise details for back pain.

    Like

    மறுமொழி

  411. என் மின்அஞ்சலுக்கு பயிற்சி முறை பற்றி அனுப்பி வைக்கவும்..

    Like

    மறுமொழி

  412. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  413. Posted by g.chandrasekaran on ஜூன் 25, 2013 at 3:47 பிப

    Happy to hear your valuable services. தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  414. Sir,
    Kindly send the exercise for Back pain & medicine details for Cold (due to Cold I suffered by ear pain,Jaw pain and throat pain ) and also give your contact numbers.

    Thanks,

    Like

    மறுமொழி

  415. Please send me the email details as to exercise for Back pain

    Like

    மறுமொழி

  416. Posted by Govindaraju on ஜூலை 3, 2013 at 11:12 முப

    ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்

    Like

    மறுமொழி

  417. Ayya enakku anuppa iyaluma….

    Like

    மறுமொழி

  418. Posted by E.S.Santhalakshmi on ஜூலை 6, 2013 at 10:50 முப

    Send me back pain exercise details

    Like

    மறுமொழி

  419. MIkka Nandri 🙂

    Thangalathu Minnanchalai Petru Konden 🙂

    Like

    மறுமொழி

  420. Posted by M.Jaganathan on ஜூலை 6, 2013 at 3:59 பிப

    ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  421. Posted by abdul rahman on ஜூலை 9, 2013 at 10:53 முப

    Please send me the email details as to exercise for Back pain

    Like

    மறுமொழி

  422. Posted by M Lakshmivaragan on ஜூலை 10, 2013 at 4:16 பிப

    Sir i am hvaing back pain kly send the details to my mail id

    Like

    மறுமொழி

  423. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  424. ஐயா,
    நான் கணிணிதுறையில் வேலை செய்பவன் கூடவே தினமும் இரு சக்கர வாகனத்தில் செல்பவன்.தயவுசெய்து பயிற்சியின் விவரத்தை மினஅஞ்சலுக்கு அனுப்பவும்.மிக்க நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  425. உங்களுடைய தளம் மிகவும் பயனுல்லதாக இருக்கிறது
    தயவு செய்து என் மின்அஞ்சலுக்கு பயிற்சி முறை பற்றி அனுப்பி வைக்கவும்

    Like

    மறுமொழி

  426. Posted by Meer Ismail Ali on ஜூலை 14, 2013 at 12:52 முப

    please send the Back pain exercise details

    Like

    மறுமொழி

  427. sir plz send to me int his mail id

    Like

    மறுமொழி

  428. எனக்கு மெயில் அனுப்பவும்

    Like

    மறுமொழி

  429. வணக்கம் தயவு செய்து எனக்கு அனுப்பவும். என்னுடைய ஈமெயில் அட்ரஸ்

    Like

    மறுமொழி

  430. Posted by SHAIK DAWOOD on ஜூலை 17, 2013 at 3:09 பிப

    ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  431. i need your help for the back pain. thanks,

    Like

    மறுமொழி

  432. PLEASE GUIDE ME TO GET RID OF BACK PAIN AS I AM DOING A SITTING JOB FOR MORE THAN ONE YEAR

    Like

    மறுமொழி

  433. PLEASE GUIDE ME TO GET RID OF BACK PAIN

    Like

    மறுமொழி

  434. Can you send me these details to my e-mail id.

    Like

    மறுமொழி

  435. Please send me the email details as to exercise

    Like

    மறுமொழி

  436. Please share with me the details to ease my back pain.
    Thanks!

    Like

    மறுமொழி

  437. Posted by karpagavinayagam on ஜூலை 25, 2013 at 4:45 பிப

    pls send me a mail about these excercise

    Like

    மறுமொழி

  438. sir
    please send me the demo and details of back pain relieving excercise

    Like

    மறுமொழி

  439. Dear Sir,
    please e-mail the exercise.Thanks

    Like

    மறுமொழி

  440. Posted by bharathimohan on ஜூலை 26, 2013 at 4:22 பிப

    ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி,

    Like

    மறுமொழி

  441. SIR PLS KINDLY SEND ME DETAILS ABOUT THIS EXERCISE I HAVE DISK PROBLEM IN L5 MY MAIL ID IS

    Like

    மறுமொழி

  442. ஐயா எனக்கு முதுகு வலி மற்றும் கழுத்து பகுதியில் வலி உள்ளது, நான் கணினி பயன்படுத்துபவன்.அதிக நேரம் நான் வேலை செய்வதால் தயவு செய்து எனக்கு மருந்தை தெரியபடுத்துங்கள். .

    அருண்குமார்

    Like

    மறுமொழி

  443. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும். நன்றி..!

    Like

    மறுமொழி

  444. வணக்கம். நீண்ட நேரம் கணினி முன்னர் அமர்ந்து பணி செய்பர்களாதலால் எனக்கும், உடன் பணி புரியும் ஒருசிலரும் முதுகு வலியால் வருந்துகிறோம். சித்தர்கள் அருளிய உடற்பயிற்சிகள் மற்றும் மூலிகை மருந்துகள் இருப்பின் தயவு செய்து எனும் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

    Like

    மறுமொழி

  445. send the details about hw to exercise daily..Pls

    Like

    மறுமொழி

  446. Posted by MUNEESWARAN .G on ஜூலை 30, 2013 at 5:29 பிப

    please send details

    Like

    மறுமொழி

  447. please give me the details about the relief in back pain &
    Your Sugar Medicine works 100%-Thanks

    Like

    மறுமொழி

  448. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள்,

    Like

    மறுமொழி

  449. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள்
    farhan88lk@yahoo.com

    Like

    மறுமொழி

  450. pls give me the details for back pain

    Like

    மறுமொழி

  451. dear sir, kindly send the exercise for back pain. thank you. chenniyappan

    Like

    மறுமொழி

  452. நான் முதுகு வலியால் அவதிபட்டுகொண்டிருகிறேன், தவ்வு செய்து எனக்கு உங்களின் செய்முறையை அனுப்பிவைக்கவும்

    Like

    மறுமொழி

  453. Posted by SUDHAKAR VEERABATHIRAN on ஓகஸ்ட் 3, 2013 at 3:47 பிப

    அன்புள்ள ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம்,

    முதுகு வலிக்கான மருந்தினை என்னுடைய மின்அஞ்சலிற்கு அனுபிவைகுமாறு பணிவுடன் கேட்டுகொள்கிறேன்.

    அன்புடன்
    சுதாகர் வீரபத்திரன்

    Like

    மறுமொழி

  454. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  455. please send me detail of back pain relife detail

    Like

    மறுமொழி

  456. please send me the procedure…

    Like

    மறுமொழி

  457. Sir, Please send me medicine for Back Pain .

    Like

    மறுமொழி

  458. ஐயா எனக்கு இமெயில் செய்யவும்.

    Like

    மறுமொழி

  459. please send me back pain relief details to my mail.

    Like

    மறுமொழி

  460. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  461. Please send me the detail of “How to follow the exercise”. – S. Arikrishnan

    Like

    மறுமொழி

  462. Good Morning Sir, I Have Back pain, so Kindly send it to my email sir

    Like

    மறுமொழி

  463. Posted by Selvin Kumar V on ஓகஸ்ட் 10, 2013 at 3:38 பிப

    Please send me the exercise for backpain to email

    Like

    மறுமொழி

  464. Please send this exercise

    Like

    மறுமொழி

  465. Posted by A.R.CHANDRA BOSE on ஓகஸ்ட் 11, 2013 at 1:36 முப

    I am suffering low back pain for 9 years.Please send my email id about the exercises

    Like

    மறுமொழி

  466. ஐயா Avargaluku vanakkam, எனக்கு முதுகு வலிக்குண்டான தீர்வை எனது மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்…

    Regards
    SUDHAKAR VEERABATHIRAN

    Like

    மறுமொழி

  467. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  468. Posted by Gopalakrishnan D on ஓகஸ்ட் 13, 2013 at 11:06 முப

    Sir, I have back pain problem. Pl let me know the technique. Awaiting reply. Thanks in advance.

    Like

    மறுமொழி

  469. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  470. Posted by vishnusrikanthr on ஓகஸ்ட் 16, 2013 at 2:59 பிப

    Pls send me the details.. I am suffering from backpain especially in the mid right side of my back..

    Like

    மறுமொழி

  471. எனக்கு முதுகு வலிக்குண்டான தீர்வை எனது மின்னஞ்சலுக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி தாழ்மையுடன் கேட்டுக் கொள்கிறேன்…

    Like

    மறுமொழி

  472. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள்,

    Like

    மறுமொழி

  473. ஐயா, முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  474. Dear Sir,
    please e-mail the exercise.Thanks

    Like

    மறுமொழி

  475. எனக்கும் முதுகு வலி உள்ளது பயிற்சியை அறிய ஆவலாக உள்ளோம் , நிறைய பேர்களுக்கு பயன்படும் .

    Like

    மறுமொழி

  476. ஐயா, தயவு செய்து முதுகுவலிக்கான உடல் பயிற்ச்சியை மற்றும் மருந்தின் விவரத்தை எனக்கு அனுப்புங்கள், நன்றி

    Like

    மறுமொழி

  477. pls send the detail of back pain exceies

    Like

    மறுமொழி

  478. நான் முதுகு வலியால் அவதிபட்டுகொண்டிருகிறேன், தவ்வு